Integracyjny Klub Sportowy AWF - szermierka na wózkach

Integracyjny Klub Sportowy AWF

Integracyjny Klub Sportowy AWF

Kuźnia Mistrzów Paraolimpijskich
Twój Klub w Warszawie
Szermierka | Pływanie | Tenis stołowy | Podnoszenie ciężarów | Gimnastyka artystyczna

Nasza misja to:

- aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami do uprawiania sportu
- organizowanie szkolenia i dążenie do mistrzostwa sportowego
- „skracanie dystansu” i promocja idei integracji w sporcie
- wychowywanie w oparciu o wartości takie jak: szacunek, zrozumienie, empatia, patriotyzm, braterstwo, fair-play

Prowadzimy zajęcia dla osób pełnosprawnych i dla osób z niepełnosprawnościami. W naszym Klubie działa aktualnie 5 sekcji sportowych. Są to:
1. Szermierka dla dzieci i dorosłych oraz paraszermierka dla osób z niepełnosprawnością w obrębie narządu ruchu.
2. Tenis stołowy dla osób pełnosprawnych i dla osób z niepełnosprawnością w obrębie narządu ruchu.
3. Pływanie dla osób z niepełnosprawnością w obrębie narządu ruchu lub wzroku.
4. Podnoszenie ciężarów osób z niepełnosprawnością w obrębie narządu ruchu.
5. Gimnastyka artystyczna dla dziewcząt.

Placeholder1991

Klub z tradycjami

Klub powstał w 1991 roku,
ponad 30 lat temu

Placeholder30

30 lat doświadczeń

Zebrane na przestrzeni lat doświadczenia
są doskonałym fundamentem do dalszego rozwoju

Placeholder40

40 medali

Na koncie zawodników IKS-AWF
jest 40 medali Igrzysk Paraolimpijskich

Placeholder5

5 sekcji sportowych

Szermierka, pływanie, tenis stołowy,
podnoszenie ciężarów, gimnastyka artystyczna

Placeholder29

29 Mistrzostw Polski

Klub jest Organizatorem 29 edycji
Mistrzostw Polski w szermierce na wózkach

Placeholder22

22 Puchary Świata

Klub jest Organizatorem 22 edycji
Pucharu Świata "Szabla Kilińskiego"

Placeholder250

250 obozów

Klub jest Organizatorem ponad 250 obozów
sportowych, zgrupowań i konsultacji szkoleniowych

Placeholder1000

1000 wychowanków

Ponad 1000 wychowanków IKS-AWF,
których Klub zaraził pasją do sportu

Placeholder100

100 spotkań edukacyjnych

Klub przeprowadził ponad 100 spotkań
z młodzieżą pn. „Poznaj Mistrza Paraolimpijskiego”

Nasze mocne strony to:

- doświadczenie
- profesjonalne i nowatorskie metody szkolenia
- pasja, która łączy i motywuje do działań
- pielęgnowanie już od lat '90 przywiązania do tradycji i do postaw patriotycznych

Integracyjny Klub Sportowy AWF powstał w 1991 roku z inicjatywy osób z niepełnosprawnościami, pracowników naukowych i studentów warszawskiej AWF. Od początku swojej działalności Klub promował ideę wykorzystania sportu i rywalizacji sportowej jako doskonałego środka w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, dążąc zarazem do osiągnięcia mistrzostwa sportowego w zaadaptowanej przez siebie i stworzonej w Polsce od zera dyscyplinie sportu – szermierce na wózkach. Profesjonalne metody szkolenia oraz lansowana w IKS-AWF pionierska w latach ‘90 integracyjna forma uczestnictwa w treningach dały w niedługim czasie nad wyraz dobre rezultaty. Na koncie zawodników IKS-AWF Warszawa są dziś medale Mistrzostw Polski, Europy, Świata oraz 40 medali Igrzysk Paraolimpijskich. Obok szermierki, w Klubie działają sekcje sportowe tenisa stołowego, pływania, podnoszenia ciężarów oraz gimnastyki artystycznej dziewcząt.

Stworzenie polskiej szkoły paraszermierki

Szermierka uprawiana na świecie przez osoby z niepełnosprawnościami już od 1948 roku, w Polsce przez całe dziesięciolecia była dla niepełnosprawnych niedostępna. Dopiero w 1991 roku została stworzona od zera i zaadaptowana do potrzeb osób niepełnosprawnych przez dr Tadeusza Nowickiego oraz osoby, które wraz z nim współtworzyły i rozwijały Integracyjny Klub Sportowy AWF – był to pierwszy integracyjny Klub w Polsce. Z chwilą powstania IKS-AWF osoby z niepełnosprawnościami rozpoczęły regularne, profesjonalne i integracyjne treningi szermiercze, zgrupowania i zawody sportowe. Było to ówcześnie przedsięwzięcie pionierskie i innowacyjne. Opracowany i stworzony plan szkolenia oraz współzawodnictwa krajowego, zaowocowały znakomitymi wynikami sportowymi na arenach międzynarodowych, w tym zdobyciem przez zawodniczkę IKS-AWF pierwszego medalu Igrzysk Paraolimpijskich już w 1996 roku (Atlanta). Integracyjny Klub Sportowy AWF prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania sportowego.

Obraz przedstawiający zawodniczkę w trakcie pojedynku paraszermierczego na szable

Sukcesy sportowe i szkoleniowe

Zawodnicy IKS-AWF zdobywają medale Mistrzostw Polski, Europy i Świata. Na koncie zawodników IKS-AWF jest 40 medali Igrzysk Paraolimpijskich (w tym 33 medale wywalczone przez szermierzy na wózkach, 4 przez pływaków i 3 przez tenisistów stołowych). „Sztandarową sekcją Klubu”, tj sekcją, której zawodnicy z niepełnosprawnością zdobywają najwięcej medali jest sekcja szermierki na wózkach. Przykładowo w rozgrywanych każdego roku MP w szermierce na wózkach nasi reprezentanci zdobywają większość (ok. 80 %) wszystkich medali. Zawodnicy IKS-AWF (szermierze, pływacy, tenisiści stołowi) nieprzerwanie od 2000 roku wygrywają w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Niepełnosprawnego Warszawy.

Obraz przedstawiający Adriana Castro, który w geście triumfu podnosi do góry srebrny medal zdobyty podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio

Sukcesy organizacyjne

IKS-AWF jest twórcą i organizatorem prestiżowych zawodów Pucharu Świata w szermierce na wózkach „Szabla Kilińskiego”. Impreza ta jest największym na świecie turniejem szermierczym dla osób z niepełnosprawnościami i została uznana przez międzynarodowe władze IWAS za najlepiej zorganizowane zawody para-szermiercze. Puchar Świata „Szabla Kilińskiego” został też nagrodzony i wybrany imprezą 20-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

IKS-AWF jest twórcą i od 18 lat organizatorem unikalnych Drużynowych Zawodów Szermierczych z okazji Święta Niepodległości Polski promujących wartości ważne dla członków i założycieli Klubu tj. patriotyzm, braterstwo i rzeczywistą integrację w sporcie. W uznaniu dla tej inicjatywy główny animator tej imprezy – Tadeusz Nowicki – został w 2020 roku odznaczony przez Prezydenta RP Medalem 100- lecia Odzyskanej Niepodległości.

IKS-AWF jest pomysłodawcą i organizatorem spektakularnych pojedynków integracyjnych „Olimpijczycy vs Paraolimpijczycy” pomiędzy wybitnymi sportowcami z niepełnosprawnościami i utytułowanymi sportowcami pełnosprawnymi.

Obraz przedstawiający pojedynek paraszermierzy podczas Pucharu Świata w szermierce na wózkach Szabla Kilińskiego

Sukcesy integracyjne

Gdy w latach '90 słowo integracja nie było tak oczywiste, modne i nośne jak dzisiaj, a organizowanie wspólnych imprez sportowych lub prowadzenie zajęć w formie integracyjnej spotykało się z niezrozumieniem lub wręcz sprzeciwem, IKS-AWF konsekwentnie „skracał dystans” i promował ideę integracji w sporcie poprzez:

- organizowanie pokazów i zawodów szermierki na wózkach w miejscach publicznych, w nowo powstających centrach handlowych, na Starym Mieście, w prestiżowych warszawskich Hotelach (Marriott, Voctoria, InterContinental) z udziałem znanych osób ze świata kultury i sztuki.

- organizowanie i promowanie integracyjnych zawodów dzięki opracowanemu przez IKS-AWF autorskiego regulaminu, który uwzględnia handicap-y i umożliwia zawodnikom pełnosprawnym i niepełnosprawnym rywalizowanie ze sobą na równych szansach.

- organizowanie treningów, zgrupowań oraz zawodów, w tych samych ośrodkach i w tym samym czasie co sportowcy pełnosprawni

- prowadzenie treningów w formule integracyjnej

- publiczne prezentowanie i promowanie zawodników z niepełnosprawnościami oraz ich wybitnych osiągnięć sportowych celem zmiany panujących w społeczeństwie stereotypów nt. osób niepełnosprawnych oraz celem kształtowania pozytywnych wzorców osobowych.

Obraz przedstawiający uśmiechniętych zawodników IKS-AWF w klubowych niebieskich dresach pozujących do wspólnego zdjęcia typu selfie

Silni Partnerzy

W 2024 roku Klub zyskał silnego Partnera - firmę PZU Życie S.A.. Łączymy siły, aby promować naszych sportowców i ruch paralimpijski oraz przygotować niepełnosprawnych zawodników sekcji pływackiej IKS-AWF (dzieci, młodzieży oraz osoby dorosłe) do startów w lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych zawodach sportowych, w tym w najważniejszej imprezie tj. w Igrzyskach Paraolimpijskich 2024 w Paryżu.

Obraz przedstawiający dwie zawodniczyki sekcji pływackiej IKS-AWF oraz logotyp firmy PZU Życie SA

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska”
Marszałek Józef Piłsudski, Patron AWF Warszawa