Alternative flash content

Requirements

Archiwum artykułów

Historia - dwudziestolecie Klubu

Integracyjny Klub Sportowy AWF powstał w 1991 r. z inicjatywy grupy pracowników i studentów warszawskiej AWF oraz osób niepełnosprawnych związanych z uczelnią i z działającym na terenie całej Polski stowarzyszeniem o nazwie "Grupy Aktywnej Rehabilitacji" (GAR). Członkami komitetu założycielskiego Klubu byli mi.n.: Tadeusz Nowicki – adiunkt AWF, Marek Wolski – absolwent AWF, Piotr Jaroszewski – student AWF, Joanna Sarek – studentka AWF i zawodniczka  Klubu AZS,  Tomasz Engel – szermierz, trener AZS-AWF, Sławomir Besowski – prezes GAR, Lidia Barańska i Andrzej Iwanowski (GAR).

Celem Klubu było zwiększenie aktywności życiowej niepełnosprawnych i osiąganie przez nich – dzięki uprawianym sportom – rzeczywistej integracji społecznej. Warszawska AWF była doskonałym miejscem i bazą do realizacji powyższych celów. Tutaj też nawiązała się współpraca Klubu z pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz studentami, szczególnie studentami Wydziału Rehabilitacji. Dzięki przychylności władz uczelni i akademickiego środowiska, Klub uzyskał siedzibę na terenie uczelni i tutaj też realizowano większość szkoleniowych zadań.

Pierwszą inicjatywą Stowarzyszenia było zaadaptowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych widowiskowej, eleganckiej, ale też bardzo trudnej technicznie dyscypliny sportu – szermierki. Dyscyplina ta, uprawiana na świecie przez inwalidów od 1948 roku, w Polsce przez całe dziesięciolecia była dla niepełnosprawnych niedostępna. Z chwilą powstania IKS  niepełnosprawni rozpoczęli regularne, profesjonalne treningi szermiercze. Z czasem osiągnęli w tej dyscyplinie niebywałe wprost sukcesy, czego wymownym dowodem były medale zdobywane na Igrzyskach Paraolimpijskich w Atlancie, Sydney, Atenach i w Pekinie.

Obok systematycznego szkolenia niepełnosprawnych w szermierce na wózkach IKS prowadził w latach 1993 – 2000 (we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i PFRON) propedeutyczne zajęcia także w innych dyscyplinach sportu. Ponadto, korzystając z obiektów AWF oraz doświadczenia pracowników naukowo-dydaktycznych, organizował na terenie uczelni obozy, turnusy i spotkania rehabilitacyjno-integracyjne, których uczestnikami byli ludzie niepełnosprawni rekrutujący się z obszaru całej Polski, głównie jednak z małych miasteczek i wsi.

Postępujący proces integracji niepełnosprawnych ze środowiskiem akademickim oraz oparty o profesjonalne wzory model treningu sportowego, jak również – co warto podkreślić – determinacja  Klubu w pozyskiwaniu źródeł finansowania doprowadziły do dynamicznego rozwoju sekcji sportowych: wymienianej już sekcji szermierki na wózkach (1991), tenisa stołowego (1993),  podnoszenia ciężarów (1999), lekkoatletyki (2006) i pływania (2007). Warto odnotować, że w IKS od kilkunastu lat z powodzeniem działa, ciesząca się sporą  popularnością wśród dzieci pracowników AWF sekcja gimnastyki artystycznej (1994),  w której szkolą się na razie wyłącznie osoby pełnosprawne (dziewczęta w wieku od 5 do 16 lat). Mamy nadzieję, że w niedługim czasie również i ta piękna dyscyplina sportu stanie się, za sprawą Integracyjnego Klubu Sportowego, dostępna także dla osób niepełnosprawnych.   IKS swoim działaniem obejmuje dziś przede wszystkim osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, choć trzeba dodać, że w sekcji pływackiej szkolą się także (i to na poziomie paraolimpijskim) osoby niedowidzące oraz całkowicie niewidome.

Wśród aktywnych członków Klubu (ponad 200 osób) są  też osoby w pełni sprawne – dzieci, młodzież i dorośli – którym bliska jest idea sportowej integracji i dla których obecność zawodników niepełnosprawnych oraz wspólny trening z nimi jest czymś całkowicie naturalnym. Dyscypliną sportu w pełni integracyjną, tj taką, w której Klub szkoli zarówno zawodników niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych jest szermierka. Trzeba jednak podkreślić, że treningi w formule integracyjnej odbywają się także w innych dyscyplinach. Dobrym przykładem są tu niepełnosprawni pływacy IKS, którzy dzięki otwartości  akademickiego środowiska sportowego trenują na pływalni AWF razem ze studentami  i  pełnosprawnymi zawodnikami Klubu AZS-AWF, w tym zawodników tej miary co Otylia Jędrzejczak czy Paweł Korzeniowski.

IKS znany jest również z organizacji imprez i programów, które na stałe wpisały się w kalendarz sportowych wydarzeń stolicy. Do tych najważniejszych należą Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Warszawy w szermierce na wózkach oraz  cieszący się światową renomą – Puchar Świata "Szabla Kilińskiego".

Warto podkreślić,  że niektóre z imprez organizowanych przez Klub, takie jak np: Turniej Tenisa Stołowego o "Puchar Prezesa IKS", Szermierczy Turniej "Sadyba Cup", Drużynowe Zawody w Szpadzie z okazji "Dnia Niepodległości" rozgrywane są zawsze w pełnej formule  integracyjnej, co oznacza, że występujący w tych imprezach sportowcy niepełnosprawni rywalizują  bezpośrednio ze sportowcami pełnosprawnymi. Taka rywalizacja, dająca każdemu z uczestników równe szanse na zwycięstwo, możliwa jest dzięki zastosowaniu w regulaminie rozgrywek prostej reguły, a mianowicie, że "każde spotkanie (walka) zawodnika pełnosprawnego z zawodnikiem niepełnosprawnym odbywa się obligatoryjnie na wózkach".  Pierwszy publiczny pokaz szermierczego pojedynku integracyjnego odbył się w roku 1994 podczas organizowanego przez AZS-AWF Turnieju "Złoty Floret Rektora AWF". W pojedynku tym zmierzyli się: niepełnosprawny szermierz Arkadiusz Jabłoński i wybitny florecista, olimpijczyk – Adam Krzesiński. W kolejnych latach IKS inicjował i organizował wiele podobnych pokazów i walk turniejowych z udziałem czołowych szermierzy pełnosprawnych (D. Dmowskiej, A. Sochy, M. Zawady czy S. Mocka). W 2009 roku pod auspicjami IKS i Polskiego Związku Szermierczego odbył się spektakularny mecz drużynowy w szpadzie "Olimpijczycy versus Paraolimpijczycy", którego uczestnikami byli polscy srebrni medaliści drużynowego turnieju szpadowego IO w Pekinie i reprezentacja międzynarodowa szpadzistów niepełnosprawnych, medalistów paraolimpijskich. Mecz wygrali paraolimpijczycy.

Dodajmy, że Klub od kilku już lat realizuje w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych Warszawy autorskie programy edukacyjno-integracyjne pn. "Skracaj Dystans", czy "Poznaj Mistrza Paraolimpijskiego". Poprzez działania te Klub stara się krzewić i popularyzować  ideę integracji w sporcie i poprzez sport. Podczas tych spotkań niepełnosprawni reprezentanci Klubu demonstrują ćwiczenia sportowe, opowiadają o swych sukcesach i zdobytych medalach, o specyfice sportu paraolimpijskiego, a także o podstawowych problemach związanych z niepełnosprawnością. W ten oto sposób niepełnosprawni sportowcy IKS stają się (na czas lekcji szkolnej) swoistymi nauczycielami, wychowawcami i można powiedzieć, że wręcz "rehabilitantami postaw życiowych" uczniów pełnosprawnych. Uwrażliwiając dzieci na problemy osób niepełnosprawnych, jednocześnie zachęcają swoim przykładem wszystkich uczniów do aktywnego trybu życia, wyboru ulubionej dyscypliny i czynnego uprawiania sportu.

Największe sukcesy organizacyjne i sportowe IKS odniósł w  szermierce na wózkach. Warto podkreślić, że podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Atlancie, startująca w turnieju szpady kobiet kat. A, zawodniczka IKS–AWF Jadwiga Polasik zdobyła pierwszy medal w historii polskiej szermierki na wózkach. Był to medal srebrny. Zwieńczeniem realizacji autorskiego programu Klubu, zmierzającego do stworzenia krajowego systemu szkolenia i współzawodnictwa, inicjowania oraz zakładania nowych klubów integracyjnych, rozwijania i upowszechniania szermierki na wózkach, stały się sukcesy polskich szermierzy niepełnosprawnych na arenie międzynarodowej, a szczególnie na Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney, kiedy to polscy floreciści, szpadziści i szabliści wygrali klasyfikację medalową, stając się najlepszą ekipą szermierczą na świecie. Udział w tym sukcesie zawodników IKS to indywidualne i drużynowe sukcesy Marty Wyrzykowskiej-Makowskiej, Agnieszki Rozkres, Roberta Wyśmierskiego, Piotra Czopa, Arkadiusza Jabłońskiego i Radosława Stańczuka. W sumie zawodnicy IKS zdobyli wówczas 5 złotych i 5 srebrnych medali, w tym 3 złote i 2 srebrne w turniejach indywidualnych. Warto podkreślić, że najlepszą zawodniczką podczas tej paraolimpiady została Marta Wyrzykowska-Makowska, która startując indywidualnie we florecie i w szpadzie kat. B oraz występując w obu turniejach drużynowych (floretu i szpady kobiet) uzyskała wynik maksymalny i absolutnie bezprecedensowy w historii światowej szermierki na wózkach, a mianowicie zdobyła wszystkie 4 złote medale!

Z Igrzysk w Atenach szermierze IKS przywieźli 8 medali, w tym 5 wywalczonych w turniejach indywidualnych: w szabli mężczyzn kat. A – medal srebrny, zdobyty przez debiutującego na Igrzyskach młodego zawodnika Klubu, Stefana Makowskiego; w szabli mężczyzn kat. B – medal srebrny, zdobyty przez Piotra Czopa; w szpadzie mężczyzn kat. A – medal srebrny, wywalczony przez Radosława Stańczuka;  w szabli mężczyzn kat. A – medal brązowy, zdobyty przez Arkadiusza Jabłońskiego; brązowy medal w indywidualnym turnieju szpady kobiet kat. B zdobyła też Marta Wyrzykowska-Makowska. Medale w turniejach drużynowych zdobyli wszyscy w/w zawodnicy oraz Renata Frelik.

Na XIII IP w Pekinie, mimo ograniczenia szermierczych konkurencji wyłącznie do rozgrywek indywidualnych i zdecydowanej przewagi Azjatów (którzy wywalczyli aż 22 medale z 30 możliwych do zdobycia)  zawodnicy Klubu, szpadzista Radosław Stańczuk i florecista Dariusz Pender, jako nieliczni spoza azjatyckiego kręgu stanęli na podium, zdobywając medale brązowe.

W 2009 roku (poolimpijskim) imprezą najwyższej rangi w szermierce na wózkach były mistrzostwa kontynentalne oraz cykl rozgrywek Pucharu Świata. Po tytuł mistrza starego kontynentu sięgnęli wówczas: Stefan Makowski, indywidualnie w szabli mężczyzn kat. A oraz Dariusz Pender, indywidualnie we florecie kat. A i Grzegorz Pluta, indywidualnie w szabli kat. B (obaj zawodnicy są wychowankami SKS Konstancin). Ponadto medale ME, srebrne i brązowe (indywidualnie lub drużynowo), zdobyli następujący zawodnicy Klubu: Piotr Czop, Marta Wyrzykowska-Makowska, Renata Burdon, Adam Michałowski, Zbigniew Wyganowski, Rafał Ziomek i Radosław Stańczuk.  Warto zaznaczyć, że Grand Prix PŚ 2009 wygrał  Stefan Makowski,  w szabli kat. A, natomiast Dariusz Pender, we florecie kat. A, uplasował się na drugiej pozycji.

Należy odnotować, że w przygotowaniach niepełnosprawnych szermierzy IKS do zawodów o najwyższej międzynarodowej randze, takich jak IP, MŚ, PŚ i ME, brali udział, w różnych okresach działalności Klubu, trenerzy i instruktorzy będący w większości absolwentami warszawskiej AWF. Aktualnie zespół szkoleniowy sekcji tworzą następujące osoby: Tadeusz Nowicki, Marek Gniewkowski, Zbigniew Rybak, Sebastian Koziejowski i Michał Morys.

Sukcesami sportowymi na najwyższym międzynarodowym poziomie mogą poszczycić się także inne sekcje.  Szkoleni przez trenera kadry paraolimpijskiej i pracownika warszawskiej AWF Waldemara Madeja niewidomi pływacy – Damian Pietrasik, Grzegorz Polkowski i Joanna Mendak to wielokrotni medaliści mistrzostw Europy i mistrzostw świata, którzy na ostatnich Igrzyskach Paraolipmiskich w Pekinie wywalczyli 5 medali, w tym komplet medali (złoty, srebrny i brązowy) zdobyty przez J. Mendak. Ta niezwykle utalentowana niedowidząca zawodniczka, studentka Wydziału Rehabilitacji AWF (przed studiami trenowana przez Edmunda Deca w MUKS w Suwałkach) została wybrana "Najlepszym Niepełnosprawnym Sportowcem Warszawy Roku 2009". Medale na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie (brązowy indywidualnie i srebrny drużynowo) zdobyła także tenisistka IKS – Małgorzata Grzelak-Jankowska. Inny zawodnik sekcji tenisa stołowego – Marcin Skrzynecki został w 2009 r. mistrzem Europy. W 2010 roku niepełnosprawni tenisiści Klubu wywalczyli tytuł drużynowego mistrza Polski, a w mistrzostwach indywidualnych wywalczyli 9 medali. Sekcję tenisa stołowego prowadzi trener Elżbieta Madejska, absolwentka warszawskiej AWF. Sekcję podnoszenia ciężarów prowadzi (z sukcesami medalowymi mistrzostw Polski) pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Rehabilitacji AWF – Rafał Tabęcki. Natomiast szkoleniem niepełnosprawnych lekkoatletów zajmuje się trener Kajetan Gruszczyński (były pracownik AWF). Jego podopieczny – poruszający się na wózku lekkoatleta – Paweł Krzak zdobył w 2009 roku tytuły mistrza Polski w rzucie dyskiem i w pchnięciu kulą.

Wymiernym wskaźnikiem organizacyjnych sukcesów Klubu jest fakt, iż międzynarodowe władze sportu niepełnosprawnych (IPC oraz IWAS-IWFC) już od dziesięciu lat, rokrocznie, przyznają Klubowi prawo do organizacji Pucharu Świata w szermierce na wózkach. Zawody te noszą nazwę "Turniej o Szablę Kilińskiego". Są to największe i najbardziej znane na świecie w szermierce na wózkach zawody tej rangi. IKS był też już trzykrotnie organizatorem mistrzostw Europy dla niepełnosprawnych szermierzy (1999, 2007 i 2009).  Zawodom organizowanym przez IKS towarzyszą widoczne w całej Warszawie kampanie reklamowe, promujące daną imprezę i promujące sportowców niepełnosprawnych. W 2007 roku zawody pucharu świata "Szabla Kilińskiego" uznane zostały jako wydarzenie roku i były transmitowane na żywo w programie ogólnopolskim TVP.  W 2009 roku IKS, wykonując zlecone mu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start" zadanie publiczne z zakresu promocji sportu niepełnosprawnych, przeprowadził w Warszawie na wielkoformatowych nośnikach reklamy zewnętrznej szeroko zakrojoną kampanię społeczną promującą paraolimpijskie dyscypliny sportu pn. "Supersprawni.pl".

Facebook

Logowanie

Waleczne serca

Zachęcamy do odwiedzenia stworzonej przez nas strony o szermierce. Znajdują się tam: opis dyscypliny, wyjaśnienie zasad, historia polskiej szermierki na wózkach, filmy i zdjęcia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Całość napisana przystępnym językiem. Jesteś zainteresowany szermierką? Zapraszamy!

waleczneserca.pl