Alternative flash content

Requirements

Archiwum artykułów

Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży

Szkolenie dzieci i młodzieży, m. st. Warszawa, IKS-AWF

W 2019 roku Integracyjny Klub Sportowy AWF prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcji szermierczej oraz sekcji gimnastyki artystycznej dziewcząt. Trenujące dzieci mają okazję podnoszenia swojej sprawności fizycznej i umiejętności technicznych w uprawianej dyscyplinie sportu oraz przygotowywania się wraz z trenerami do startów w zawodach objętych makroregionalnym oraz ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym dziec. Projekt pod nazwą "Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży" jest współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.

Facebook

Logowanie